Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

aflossing kindsdeel of schenking

31 augustus 2004

Vraag nummer: 8625 (oude nummer: 4595)

geachte heer mevrouw,

mijn vader wil mij morgen een schenking van 20000 euro doen, maar zelf ga ik hier niet mee akkoort ik wil vroegtijdig mijn kindsdeel gaan opeisen via een advocaat is dit mogelijk, mijn moeder heeft haar testament gezet op het langslevende , dus mijn vader , maar ik bel wel voor 1,3 deel erfgenaam,
nu heeft mijn vader zijn ouderlijk huis verkocht, denk dat dat 1 ton oplevert op zijn rekening, kan ik aanspraak maken op een deel van dit en zo ja hoeveel

ik moet morgen om om half 4 al de papieren ondertekenen, zou ik voor de tijd iets terug kunnen horen

met vriendleijke groeten,

ilona niks

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw vader hoeft in beginsel niks jegens u. Via een langstlevende testament (ouderlijke boedelverdeling) is hij enig eigenaar en kan hij doen en laten wat hij wil. Het testament bepaalt wanneer de vorderingen in geld van de kinderen op de langstlevende opeisbaar zijn. Ik ga ervan uit dat u destijds bij het overlijden van uw moeder (al dan niet stilzwijgend) in haar testament heeft berust.

Indien uw vader u een schenking wil doen dan hoeft u dat niet te aanvaarden. Een schenking wil overigens zeggen, dat dat dus niet een (gedeeltelijk) afbetaling is van de vordering op grond van het testament van uw moeder. Dat zou nadrukkelijk bepaald moeten worden. Het testament bepaalt ook weer of vervroegde aflossing door uw vader mag.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder