Schenking


10 februari 2013

Vraag nummer: 33588

Moet er een x aantal maanden zitten tusen schenking aan kinderen en opname voor gebruik AWBZ zorg

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De schenking is m.n. van belang in verband met de hoogte van het BOX 3 vermogen en de peildatum voor betreffende vermogen. Zoals het er nu naar uitziet is de regeling (iets) anders dan de vermogenstoets in de jaren 80/90 in de wet op de bejaardenoorden. Laat u zich indien u een scheking wenst te doen heel goed voorlichten, ook over de fiscale gevolgen en verder geldt mogelijk als motto: en 'kleed je niet uit, voordat je naar bed gaat'.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn