Schenking op papier en afstandsverklaring


25 juni 2023

Vraag nummer: 66884

Situatieschets:
Mijn ouders hebben hun 3 kinderen, waaronder mijzelf, in 2004 een schenking op papier gedaan, met een standaard uitsluitings clausule. Nu is mijn zus onlangs overleden en heeft haar getrouwde partner deze schenking geerft. Mijn zus heeft ook nog een kind van 17 en is bijna 18. Mijn zwager wil deze schenking niet en daarom zijn mijn ouders bij de notaris geweest om een afstandverklaring op te stellen voor mijn zwager. Nu is de vraag wat dit belasting technisch betekent voor mijn ouders.
Moeten mijn ouders nu schenkbelasting betalen? En zo ja welk percentage?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien uw ouders reeds bij een notaris zijn geweest dan ligt het voor de hand dat die notaris de antwoorden heeft.

Tot de nalatenschap van uw zus behoort het geschonken bedrag en dus zal daarover in beginsel weer erfbelasting verschuldigd zijn.

Of uberhaupt nog afstand kan worden gedaan, kan ik niet beoordelen, maar als het weer wordt 'teruggeschonken' dan zal er in beginsel weer schenkbelasting verschuldigd zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >