Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking op papier en afstandsverklaring

25 juni 2023

Vraag nummer: 66884

Situatieschets: Mijn ouders hebben hun 3 kinderen, waaronder mijzelf, in 2004 een schenking op papier gedaan, met een standaard uitsluitings clausule. Nu is mijn zus onlangs overleden en heeft haar getrouwde partner deze schenking geerft. Mijn zus heeft ook nog een kind van 17 en is bijna 18. Mijn zwager wil deze schenking niet en daarom zijn mijn ouders bij de notaris geweest om een afstandverklaring op te stellen voor mijn zwager. Nu is de vraag wat dit belasting technisch betekent voor mijn ouders. Moeten mijn ouders nu schenkbelasting betalen? En zo ja welk percentage?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien uw ouders reeds bij een notaris zijn geweest dan ligt het voor de hand dat die notaris de antwoorden heeft.

Tot de nalatenschap van uw zus behoort het geschonken bedrag en dus zal daarover in beginsel weer erfbelasting verschuldigd zijn.

Of uberhaupt nog afstand kan worden gedaan, kan ik niet beoordelen, maar als het weer wordt 'teruggeschonken' dan zal er in beginsel weer schenkbelasting verschuldigd zijn.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder