Alternatief voor schenking huis


26 augustus 2003

Vraag nummer: 7991  (oude nummer: 2961)

U schrijft in vraag 2928 over het schenken aan een kind: "Andere vormen van schenking zijn daarnaast natuurlijk ook mogelijk."
Welke vormen zijn dat dan?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In vraag 2928 ging het om schenking van een gedeelte van de woning. Andere schenkingen kunnen zijn:

gewoon geven van een som geld/overboeken van een bedrag op een rekening van de begunstigde (bij voorkeur het bedrag dat is vrijgesteld van belasting);

de schenking op papier via een notariele akte. Door deze schenking ontstaan vorderingen van kinderen op hun ouders, die weer kunnen worden afgelost door middel van overdracht van de woning.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn