Bevoegdheden bewindvoerder na overlijden


8 februari 2004

Vraag nummer: 8491  (oude nummer: 3974)

Ik ben door het Kantongerecht als bewindvoerder over de financiën van mijn broer aangesteld. Hij is onverwacht plotseling overleden en er is geen testament. Met instemming van ouders en broer en zuster heb ik het op mij genomen om zijn uitvaart en alle kosten daarvan te regelen. Mijn intentie is om deze kosten uit zijn eigen nalatenschap te betalen en dan wat er overblijft na belastingaangifte aan mijn ouders, met toestemming van ons allen te laten toekomen. Er hoeft dan geen successie over betaald te worden. En mijn ouders kunnen het dan naar goeddunken schenken aan de kinderen en aan het rusthuis, waar hij verbleef schenken. Kan je dit zonder tussenkomst van een notaris, indien alle partijen hiermee instemmen regelen en kan ik de begrafeniskosten op zijn eigen vermogen laten drukken, omdat die niet meer ons als erfgenamen aftrekbaar zijn en dus problemen gaan opleveren.

Hoogachtend,

Bewindvoerster

Antwoord:

Geachte heer,

Door het overlijden van uw broer is het bewind geeindigd. Via boedelvolmachten die allen aan u geven zou u weer één en ander kunnen afwikkelen. Maar eerst moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en of zij ook aanvaarden of niet. Pas als dat duidelijk is kan er overgegaan worden tot verdeling. Ieder moet dan zijn of haar deel krijgen. Doe je dat anders, dan kan er sprake zijn van een schenking en dus mogelijk verschuldigd schenkingsrecht.

Waarom zou het trouwens eerst naar uw ouders gaan om het vervolgens te laten schenken aan de kinderen? Waarom kan het niet direct ook naar de kinderen en springen de kinderen eventueel bij als de ouders het nodig hebben?

De kosten van de uitvaart zijn schulden van de nalatenschap en daarvoor zijn de erfgenamen aansprakelijk.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE