Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenken 2005

26 juli 2005

Vraag nummer: 9417 (oude nummer: 6268)

hoeveel is het schenkingsbedrag voor ouder/kind en oma/kleinkind per jaar voor 2005 ??
en moet dat voor een bepaalde datum. of mag je nou nog schenken ovr 2004?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,


Ouder-kind voor 2005, jaarlijkse: 4303 euro. Eenmalig (kind tussen 18-35 jaar): 21.506 euro.

Grootouder-kind 2005: 2.582 euro (voor 2 jaren, want schenkingen binnen twee jaar worden bij elkaar geteld!!!).

2004 is voorbij.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder