machtiging en schenking


15 september 2003

Vraag nummer: 8021  (oude nummer: 3055)

Mijn vader(97) is in een verzorgingshuis opgenomen. (Vergeetachtig, niet dement)
Hij heeft een bankmachtiging gegeven aan een kleinkind. Deze heeft een bedrag van meer dan
€100.000 verdeeld onder de 5 kinderen van de wettelijke erfgenamen, waarbij alleen 2 kinderen in een langstlevende testament worden genoemd.Ik weet niet of mijn vader dit zo heeft besloten. Is deze "schenking" rechtsgeldig.Er wordt toch gekort op de erfenis van de 2 kinderen van deze vader

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich is de schenking rechtsgeldig indien de machtiging in orde is en uw vader daartoe de opdracht heeft gegeven. Mij lijken de bedragen van schenking nogal fors. Ik zou dus navragen bij uw vader of hij deze schenkingen heeft willen doen. Ook zou u aan betreffend kleinkind kunnen vragen of hij/zij kan aantonen dat uw vader het heeft gewild.

Het spreekt voor zich dat er aangifte gedaan moest worden door de begiftigden voor de schenkingsbelasting.

Inkorting van de schenking (terughalen) op grond van het huidig erfrecht gebeurt als de kinderen te kort komen op hun minimale erfdeel (legitieme portie) door de schenking. Daarvoor komen alle schenkingen in aanmerking niet alleen de schenkingen die zijn gedaan aan degenen die in het testament zijn genoemd.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE