Is het een schenking of lening?


25 oktober 2017

Vraag nummer: 52487

Mijn vader en moeder hebben mij 3,5 maand een x bedrag geschonken. Nu is mijn vader overleden en vraag ik me af of het geld terug moet naar mijn moeder?

Mijn moeder komt wanneer het geld niet terug hoeft in de bijstand, echter het geld is niet allemaal beschikbaar omdat het bij investering in mijn bedrijf is gebruikt.

Antwoord:

Geachte heer,

Indien het een schenking is die niet herroepelijk is, dan zou er in beginsel geen sprake zijn van terugbetaling. Dat kan anders zijn indien het niet een schenking maar een lening betreft. In de leningovereenkomst moet dan zijn opgenomen op welke momenten de lening moet worden terugbetaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn