voorschot erfenis


28 september 2004

Vraag nummer: 8679  (oude nummer: 4707)

Graag wil ik weten hoe en of je een voorschot op de erfenis kunt nemen als je gemachtigd bent op de rekening terwijl de ouder onder curatele staat. Moet dit via de notaris worden vastgelegd?Graag uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een voorschot op de erfenis kan nooit !!!
Een schenking zou wel kunnen, maar daar is de toestemming van de rechter voor nodig (in beginsel).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn