Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Mag mijn moeder(weduwe) wonend in een verzorgingstehuis haar kinderen geld schenken?

20 maart 2013

Vraag nummer: 33997

Mijn moeder zit in een verzorgingstehuis, mijn vader is vorig jaar overleden. Mag mijn moeder haar kinderen jaarlijks geld schenken tot max. ca. 5000,- dit i.v.m. het hoge eigen vermogen waar het CAK de eigenbijdrage op afstemt.
Of is alles bevroren en kan / mag ze hier niks meer mee doen, behalve eten/kleding enz.

Graag uw reactie / antwoord.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten zijn schenkingen onder de nieuwe regelgeving toegestaan, maar zal inderdaad de (eventuele) fiscale gevolgen in de gaten gehouden moeten worden en zal ook bekeken moeten worden of het wil zin heeft. Wellicht namelijk dat het box 3 vermogen al laag is en/of beneden het vrijgelaten vermogen ligt. Verder is natuurlijk van belang dat moeder nog wel eigen vermogen overhoudt voor haar eigen verzorging.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder