Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenking aan persoon in het buitenland

26 januari 2010

Vraag nummer: 13414 (oude nummer: 14896)

L.S.,

Ik overweeg om een schenking boven de vrijstelling te doen aan een persoon woonachtig in Nieuw Zeeland.
In welk land moet er schenkingsbelasting over betaald worden.
In Nieuw Zeeland of in Nederland.

Bedank alvast voor Uw antwoord.

met vriendelijke groet
Cees

Antwoord:

Geachte heer,

De wet sluit aan bij degene die de schenking doet. Als die ten tijde van de schenking in Nederland woonde is de schenking belast. Wat de vrijstelling en het tarief betreft is dan wel de relatie tov de schenker relevant.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder