Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenkingen tijdens leven terugvorderen?

1 juni 2010

Vraag nummer: 13810 (oude nummer: 15783)

Geachte heer/mevrouw,

De laatste jaren van zijn leven heeft mijn grootvader (duidelijk of hij helder van geest was is het niet) bijzonder grote schenkingen gedaan naar aangetrouwde familieleden.
Na zijn overlijden bleek er nog niet eens meer genoeg geld te zijn om zijn begrafenis te betalen.

Nu vraag ik mij af of ik een gedeelte van deze schenkingen terug kan vorderen om op die wijze mijn kindsdeel op te eisen?

Ik dank u vast hartelijk voor de moeite.

Met vriendelijke groet,

B.N. Verhagen

Antwoord:

Geachte mevrouw/heer,

(Klein-)kinderen hebben volgens de wet recht op een legitieme aanspraak. Dat is een soort van gegarandeerd minimum dat zij als vordering in contanten kunnen opeisen bij erfgenamen. Bepaalde schenkingen/giften kunnen via deze legitieme aanspraak worden 'ingekort'.
Ik raad u van harte aan eens langs een notaris te gaan voor overleg.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder