schenking of erfenis


2 februari 2004

Vraag nummer: 8463  (oude nummer: 3924)

Ouders schenken bedrag (getrouwd in gemeenschap van goederen). Eén van de ouders overlijdt binnen 180 dagen. Mag nu de helft van de schenking als schenking (van de langstlevende) te worden beschouwd (en hierover gewoon aangifte doen), en de andere helft als deel van de nalatenschap waarover successierechten dienen te worden betaald? Zo nee, wat dan wel?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De schenking wordt mijns inziens inderdaad door twee gedeeld en voor de ene helft betrokken in het successierecht.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.