Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenking

22 april 2020

Vraag nummer: 60576

hallo ik heb een koopwoning bijna afgelost ik wil mijn huis of verkoop bedrag schenken aan mijn zoon voor zijn eigen huis .kan dat? ik heb hypotheek met levensverzekering kan ik die afkopen en dat geld in de hypotheek steken zodat die vrij komt.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of u het kan dat is niet aan mij om te beoordelen. Uiteraard dienen daarvoor liquide middelen te zijn, en is het aan te bevelen uw eigen behoefte ook niet uit het oog te verliezen. Welke eventuele fiscale consequenties het heeft, dan ook door uzelf of uw adviseur te worden vastgesteld. Uw zoon zal ook aangifte moeten doen. Het het voorts aan te bevelen om de schenking op papier te zetten én de zogenoemde anti-aangetrouwden clausule van toepassing te verklaren op de schenking.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder