Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

betalen woning en woonlasten ook schenking?

19 februari 2010

Vraag nummer: 13532 (oude nummer: 15158)

Als er jarenlang voor een uitwonend meerderjarig kind de woonlasten, gas, licht, water, inboedel, studie etc. betaald is, wordt dit dan ook gezien als schenking wanneer degene overlijdt die dit allemaal betaald heeft?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik erg moeilijk vaststellen. Er is nog wel een onderhoudsplicht van ouders ook nadat het kind 18 jaar is geworden. Daarnaast is het wellicht gebruikelijk dat ouders dat doen. Dus of het snel zal worden aangemerkt als schenking, kan ik zo niet zeggen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder