betalen woning en woonlasten ook schenking?


19 februari 2010

Vraag nummer: 13532  (oude nummer: 15158)

Als er jarenlang voor een uitwonend meerderjarig kind de woonlasten, gas, licht, water, inboedel, studie etc. betaald is, wordt dit dan ook gezien als schenking wanneer degene overlijdt die dit allemaal betaald heeft?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat kan ik erg moeilijk vaststellen. Er is nog wel een onderhoudsplicht van ouders ook nadat het kind 18 jaar is geworden. Daarnaast is het wellicht gebruikelijk dat ouders dat doen. Dus of het snel zal worden aangemerkt als schenking, kan ik zo niet zeggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn