Onder bewind en schenken


6 januari 2004

Vraag nummer: 8325  (oude nummer: 3705)

Geachte heer, mevrouw,

Wij willen onze moeder vanwege haar situatie onder bewind stellen. Dit dient door de kantonrechter plaats te vinden. Als zij straks naar het verpleegtehuis gaat wordt het huis verkocht en ontstaat er vermogen dat door de bewindvoerder beheerd moet worden. Nu dit vermogen niet meer noodzakelijk is voor haar onderhoud ligt het in de rede dit gefaseerd te schenken aan de kinderen. Moet hiervoor toestemming worden verleend door de Kantonrechter? Geeft deze uberhaupt toestemming hiervoor? Kan dit tegelijk met het verzoek om onder bewindstelling? Zijn er eventueel ander mogelijkheden om vermogen over te hevelen naar de kinderen. Voor de goede orde er is geen testament opgemaakt.

Alvast bedankt voor de beantwoording van de vragen! Sonja

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als er sprake is van bewind dan is voor bepaalde zaken, m.n. de zaken die gewoon beheer te buiten gaan, toestemming van de Kantonrechter nodig. In de wet staat dat goedkeuring nodig is indien er giften worden gedaan die niet gebruikelijk en/of bovenmatig zijn. De beoordeling daarvan hangt zeer af van de omstandigheden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE