schenking op papier en vooroverlijden


29 mei 2009

Vraag nummer: 12684  (oude nummer: 13109)

Wat gebeurt er met de schenking op papier van een vader aan zijn zoon, wanneer de zoon eerder overlijdt dan de vader? Er is belasting over betaald.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De zoon heeft een vordering op zijn vader, dus valt deze vordering in de nalatenschap van zoon.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.