Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

erfdeel en schenking

10 november 2015

Vraag nummer: 44190

Mijn vader heeft mijn zus en mij in mei 2015 een schenking gedaan van á 5000.-- Nu is mijn moeder overleden en wil hij ons dit jaar ook het erfdeel geven, á 5000,-- kan dit in hetzelfde jaar? Dan heeft ieders dus een totaalbedrag van 10.000,-- ontvangen. En is dit vrijgesteld van belasting?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In beginsel worden schenkingen in één jaar gedaan door dezelfde person aan dezelfde persoon bij elkaar opgeteld, dus dat zou in beginsel niet aan te bevelen zijn. Schenkingen vlak voor overlijden overigens kunnen in de erfbelasting betrokken worden.

De vraag is echter of er (fiscaal) sprake is van een schenking indien het erfdeel wordt uitgekeerd. Dat kan ik van een afstand niet beoordelen. Mij lijkt dat het goed is om even kort langs een notaris te gaan om te overleggen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder