Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenken aan buitenlandse kinderen

5 september 2014

Vraag nummer: 39763

Mijn kinderen hebben de franse nationaliteit en hebben nooit in Nederland gewoond. Ik wil schenken en woning in vruchtgebruik geven. Welk belastingsysteem telt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar Nederlands recht is (Nederlandse) schenkbelasting verschuldigd over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen VAN iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Ik kan niet beoordelen of er wellicht ook in Frankrijk schenkbelasting is verschuldigd en zo ja of er wellicht een verdrag is ter voorkoming van dubbele belasting. Indien een Nederlander Nederland metterwoon verlaat en binnen tien jaar de schenking doet, wordt die toch geacht in Nederland gewoond te hebben ten tijde van de schenking.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder