schenken aan buitenlandse kinderen


5 september 2014

Vraag nummer: 39763

Mijn kinderen hebben de franse nationaliteit en hebben nooit in Nederland gewoond. Ik wil schenken en woning in vruchtgebruik geven. Welk belastingsysteem telt?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar Nederlands recht is (Nederlandse) schenkbelasting verschuldigd over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen VAN iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. Ik kan niet beoordelen of er wellicht ook in Frankrijk schenkbelasting is verschuldigd en zo ja of er wellicht een verdrag is ter voorkoming van dubbele belasting. Indien een Nederlander Nederland metterwoon verlaat en binnen tien jaar de schenking doet, wordt die toch geacht in Nederland gewoond te hebben ten tijde van de schenking.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE