Inbrengregel of inkortingsregel


21 april 2009

Vraag nummer: 12589  (oude nummer: 12823)

Geachte heer/mevrouw,

Ik las uw antwoord op de vraag ivm "Schenking en 1180 dagen regeling", waarbij u spreekt over "inbrengregel of inkortingsregel". Kunt u uitleggen wat dat inhoudt?

Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten, Amalia

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Inbreng wil zeggen dat het een soort van voorschot op de nalatenschap is, dus gedeeld moet worden met de andere erfgenamen.

Inkorting van een schenking kan gaan spelen als er een beroep is gedaan (door een kind) op de legitieme aanspraak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.