Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenking en 180 dagen regeling

17 november 2014

Vraag nummer: 40642

Schenking gekregen van mijn vader op basis van de nieuwe belasting regel "100.000".
Binnen 180 dagen komt hij te overlijden, volgens de belasting geldt nog steeds de 100.000 regel. Wordt het geschonken bedrag wel of niet mee geteld bij de verdeling en de vordering ?

mvg

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De 180 dagen regel is naar ik weet ten aanzien van tijdelijke vrijstelling niet van toepassing, maar dan dient betreffend geldbedrag/schenking wel al te zijn besteed. Is die nog niet besteed (en pas uitvoering krijgt na overlijden) dan geldt de 180 dagen regeling dus wél.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder