schenking en erfenis


22 maart 2007

Vraag nummer: 10975  (oude nummer: 9067)

Schenkingen geaan bij het leven moeten die verrekend worden met het kindsdeel bij een erfenis.

22-3-07

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Bij de schenking kan bepaald worden dat deze moet worden ingebracht in de nalatenschap. Hoofdregel is dat dat niet hoeft, maar je kunt dus anders bepalen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.