verkopen en dan evt schenken


23 januari 2014

Vraag nummer: 37116

mijn ouders hebben een eigen huis, binnenkort gaan ze naar een zorgflat. mijn vader heeft te veel zorg nodig. Indien ze hun eigen huis verkopen, komen er geldelijke middelen vrij,. Mogen ze alsnog ieder jaar de kinderen dan belastingvrij schenkingen doen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er zal vastgesteld moeten worden welke regeling van toepassing is en of schenkingen 'mogen'. Naar mijn weten zijn schenkingen in het kader van de nieuwe AWBZ zorgbijdrage wel mogelijk. Omdat regelingen nogal eens wijzigen is het altijd goed om de stand van zaken vast te stellen op het moment van de schenking.
Verder geldt uiteraard in het algemeen dat schenkingen niet ten koste moeten gaan van de positie van ouder(s).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn