Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

verkopen en dan evt schenken

23 januari 2014

Vraag nummer: 37116

mijn ouders hebben een eigen huis, binnenkort gaan ze naar een zorgflat. mijn vader heeft te veel zorg nodig. Indien ze hun eigen huis verkopen, komen er geldelijke middelen vrij,. Mogen ze alsnog ieder jaar de kinderen dan belastingvrij schenkingen doen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Er zal vastgesteld moeten worden welke regeling van toepassing is en of schenkingen 'mogen'. Naar mijn weten zijn schenkingen in het kader van de nieuwe AWBZ zorgbijdrage wel mogelijk. Omdat regelingen nogal eens wijzigen is het altijd goed om de stand van zaken vast te stellen op het moment van de schenking.
Verder geldt uiteraard in het algemeen dat schenkingen niet ten koste moeten gaan van de positie van ouder(s).

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder