Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

vraag over schenking

27 augustus 2009

Vraag nummer: 12894 (oude nummer: 13669)

Mijn ex-vrouw en ik hebben in februari 1979 10.000 gld onder de tafel gekregen voor de aanschaf van een woning van mijn schoonouders.
De schoonvader is in 1995 overleden en mijn ex. heeft haar erfdeel opgeeist en deze gekregen minus die 10.000.
Op dit moment eisen haar broer en zus de rente op van die 10.000 over de gehele looptijd van haar op. De moeder van mijn ex. leeft nog en wil ook niet meewerken aan de eisen van de andere kinderen.
Mijn vraag is hoe sterk staan wij?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Is er sprake van schenking, dan speelt rente niet. Wel speelt mogelijk naar oud recht de zogenoemde 'inbrengregeling'. Kort gezegd betekent het dat een schenking wordt gezien als een voorschot op de nalatenschap en deze dan bij overlijden moet worden ingebracht. Ik kan niet beoordelen of deze regel in uw geval van toepassing is. Verder is het de vraag of het een schenking aan uw ex was van 10.000 gulden of de helft daarvan (omdat u de andere helft hebt gekregen).

Ik zou eens langs een notaris gaan voor advies.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder