schenking inkorten?


7 december 2004

Vraag nummer: 8852  (oude nummer: 5135)

Wat bedoelt u met "een schenking inkorten"?

Het is niet duidelijk uit div. informatie op welke wijze met schenkingen dient te worden omgegaan?
Sommige sites zeggen in de boedel brengen (met 5 jr. terugwerkende kracht) anderen zeggen 'laten zitten'?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien een kind tekort komt op zijn legitieme aanspraak, dan kan hij mogelijk schenkingen inkorten. Een begiftigde zou dan de waarde van de ingekorte schenking aan betreffend kind moeten vergoeden (als dat niet onredelijk is).

De bevoegdheid tot inkorting (dus als het ware terughalen van een schenking) vervalt na verloop van een door de begiftigde gesteld termijn of uiterlijk na 5 jaar na het overlijden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE