Kan je een gift terugvorderen?


12 juli 2018

Vraag nummer: 55616

Een vriendin van mijn vrouw heeft voor haar overlijden een gift van 2000 euro aan onze kinderen geschonken. Nu probeert de dochter van de overledenen dat terug te vorderen. Kan dat?

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel kan een kind, dat door bepaalde giften tekort komt op zijn legitieme aanspraak, deze giften (voor zover ze aan de legitieme afbreuk doen) inkorten. Bepaalde giften kunnen worden ingekocht, waaronder giften die kennelijk zijn gedaan en aanvaard 'ter benadeling' van legitimarissen en 'giften voorzover de prestatie binnen 5 jaar voor overlijden is geschied. Er zal dus door de legitimaris moeten worden gesteld welke soort gift het betreft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn