Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

werkt uitsluitingsclausule naar 2 kanten?

21 augustus 2009

Vraag nummer: 12866 (oude nummer: 13607)

Is de uitsluitingsclausule omkeerbaar? Het geval is als volgt. Beide ouders zijn gestorven. In hun testament (uit 2002) staat dat schenkingen ingebracht moeten worden (er wordt gesproken over "vereffening"). Ook staat de zogenaamde uitsluitingsclausule in het testament, dwz de "koude" kant kan geen rechten doen gelden op de erfenis van zoon of dochter van erflaters. Eén zoon van erflaters is op huwelijksvoorwaarden getrouwd. Erflaters hebben, tijdens hun leven, enkele malen geld gegeven aan schoondochter om 'n eigen bedrijfje te beginnen. Dit bedrijfje staat nog steeds alleen op naam van de schoondochter. (Zoon heeft goede baan elders, doet mee niet in bedrijf van zijn vrouw, de schoondochter van erflaters). Moet deze zoon nu de schenkingen aan zijn vrouw bij de nalatenschap als zijnde schenkingen voor zichzelf inbrengen? Hartelijk dank voor Uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar huidig recht is inbreng niet de wettelijke regel (anders dan naar oud recht). Als het is opgelegd bij de gift of in een testament dan moet wel ingebracht worden, maar de inbreng regeling ziet in eerste instantie slechts op erfgenamen. Naar mijn weten, nader onderzoek zou nodig zijn voor zekerheid, zou er dus geen sprake zijn van inbreng als een niet-erfgenaam een gift heeft verkregen. Misschien goed om hierover nog kort te overleggen met uw notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder