schenking door derde


19 oktober 2003

Vraag nummer: 8100  (oude nummer: 3232)

hoeveel procent belasting moet je betalen bij schenkingen van derden.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het tarief in de derde groep (geen direct familieverband) start op 41% over de eerste 20.000 euro en loopt steeds verder op naarmate de schenking hoger is.

Er is een vrijstelling van 2486 euro, maar deze vevalt geheel als er meer dan dat bedrag wordt geschonken.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.