schenking bewijzen?


30 december 2003

Vraag nummer: 8293  (oude nummer: 3657)

Mijn broer had geld geleend van mijn tante.
Enkele dagen voor haar overlijden schold ze hem die schuld kwijt en verzocht hem om de schuldbekentenis uit de kluis te halen.
Mijn broer en tante dachten hiervan als enigen op de hoogte te zijn. Van het kwijtschelden is geen verklaring getekend. Anderen blijken echter op de hoogte van de eerdere lening. Is de schenking nu door anderen (zoals erfgenamen) aanvechtbaar ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De kwijtschelding is inderdaad een schenking. Schenkingen vlak voor overlijden worden fiscaal belast met successierecht.

De aantastbaarheid daarvan is zeer zeer klein. Hooguit als aangetoond kan worden dat uw tante niet wist wat ze deed en onder zware druk stond van uw broer, maar dan nog. Ik acht de kans zeer klein dat er nog wat aan gedaan kan worden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE