Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking en verblijf AWBZ inrichting

26 augustus 2008

Vraag nummer: 11921 (oude nummer: 11177)

Geachte...
Mijn moeder is sinds juli 2008 opgenomen in een verzorgingstehuis.
Haar kapitaal en inkomsten uit verkoop van het huis, zijn dermate hoog dat ze de maximale bijdrage moet betalen.
Nu wil ze de kinderen een bedrag van 50.000 euro per kind schenken, waarbij de kinderen de schenkingsbelasting betalen.
Mag dit of mag ze als ze in een AWBZ inrichting verblijft, dergelijke schenkingen niet maken?

Groeten

AP

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uiteraard heeft deze schenking gevolgen voor de belasting maar wellicht ook voor een mogelijke uitkering die zij krijgt. Deze zou kunnen worden gekort of zelfs kunnen worden ingetrokken. Ik zou eerst maar eens informatie inwinnen bij de (eventuele) uitkerende instantie.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder