Te veel betaalde schenkbelasting (deel 2)


18 oktober 2013

Vraag nummer: 35983

U geeft aan dat er geen sprake is van terugbetaling maar van verrekening. In dit geval komt het erop neer dat de verrekening neerkomt dat ik € 3085,- heb betaald aan schenkbelasting en nu in plaats hiervan € 0,- aan erfbelasting moet betalen. ( door overlijden is schenking teruggetrokken en is de schenkbelasting in feite komen te vervallen)
De belasting zegt nu dat sprake is van verrekening, maar dat dit niet kan resulteren in een teruggave ( van bij nader inzien onterechte betaling van schenkbelasting)
Dit lijkt mij niet juist,aangezien door het overlijden sprake is van een correctie. ( erfbelasating ipv schenkbelasting) die in dit geval negatief uitkomt voor de balstingdienst.

Gos Wessel 0653737845

Antwoord:

Geachte heer,

Deze rubriek leent zich niet voor verdere behandeling, zonder beoordeling van onderliggende stukken. Het geeft doorgaans slechts algemene lijnen aan, per concreet geval kan het afhankelijk van de omstandigheden eventueel anders zijn. In sommige gevallen van verlaging, geeft de wet ook aan dat de verlaging niet verder gaat dan tot nihil.
Ik raad u aan om nader aan de belastingdienst de redenen op te vragen waarop zij hun opvatting baseren of even langs uw/een notaris te gaan om één en ander samen te bespreken.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE