schenking onder de vrijstelling


19 oktober 2016

Vraag nummer: 47821

Mijn moeder heeft een schenking gedaan aan haar kinderen binnen 180 dagen voor haar overlijden. Wat mij nu niet duidelijk is of dit bedrag nu bij de erfbelasting dient te worden opgegeven, het bedrag lag namelijk onder de jaarlijkse vrijstelling.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De schenking wordt opgeteld bij de waarde van de nalatenschap, dus in beginsel zou dan mogelijk extra erfbelasting verschuldigd kunnen zijn. Blijf je totaal onder het vrijgestelde bedrag voor de erfbelasting, dan kan de schenking alsnog weer zijn belast, tenzij die is vrijgesteld. Overigens worden niet alle schenkingen meegeteld. De eenmalig vrijgestelde schenking waarop beroep op is gedaan wordt naar mijn weten niet meegeteld.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.