Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking aankoop huis en ongelijkheid

2 maart 2014

Vraag nummer: 37523

Mijn ouders overwegen om mij een schenking te geven om mijn koophuis te financieren. Dit in het kader van die nieuwe wet, dit jaar geldend. (Ik betaal er wel rente over dan).
Ik wil uiteraard niet bevoordeeld worden; heb nog 5 broers en zussen. We zien dit dus als voorschot op mijn deel van de erfenis.
Maar: kan dit eigenlijk wel? Hoe moet je dit dan vast leggen?

Antwoord:

Geachte heer,

Er zal beoordeeld moeten worden (bij voorkeur door een notaris die de schenking vastlegt) of bij de schenking naast de andere condities (zoals de anti-aangetrouwden clausule) ook inbreng van de schenking in de nalatenschap een optie is. Voorts zou in het verlengde daarvan gekegen kunnen worden in hoeverre wellicht testamenten van ouders aanpassing behoeven. Kortom, ga eens samen met ouders langs uw/een notaris om één en ander te bespreken.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder