Minimale tijd voor overlijden


23 maart 2010

Vraag nummer: 13728  (oude nummer: 15548)

In aanvulling op vraag 15508: is er geen minimale tijd voor overlijden wanneer een schenking/overheveling gedaan moet zijn om 'geldig' te zijn?
Met andere woorden: wanneer 2e vrouw 1 dag voor ze overlijdt al haar geld aan haar eigen dochters geeft en daarmee de andere schuldeisers benadeelt: mag dat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Zoals aangegeven kan dat in beginsel indien betreffende persoon volledig handelings en wilsbekwaam is. Betreffende schenkingen zijn/worden mogelijk wel belast met erfbelasting. Schuldeiser blijven op zich wel hun vordering houden en hebben dan een vordering op de erfgenamen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn