Schenking en notaris


14 januari 2007

Vraag nummer: 10768  (oude nummer: 8692)

Als een ouder aan haar kinderen een bedrag wil schenken dat boven de vrijstelling uitkomt (bijv. 20.000 Euro), moet dit dan via de notaris of is het voldoende als de verkrijger dit bedrag opgeeft bij zijn belastingaangifte?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kun je ook zelf doen. Aangifte is zelfs verplicht!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn