Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenkingen en termijnen

7 oktober 2016

Vraag nummer: 47647

Goedemorgen,
Mijn moeder is recent overleden en nu moet de nalatenschap verdeeld worden over de erfgenamen. Bij leven heeft mijn moeder schenkingen gedaan aan een van de erfgenamen. Nu heb ik begrepen dat er een termijn is waarbij het bedrag van de schenkingen opgeteld moet worden bij de nalatenschap. Mijn vraag is: Is dit inderdaad zo en zo ja wat is de termijn die daarvoor staat.
Alvast mijn dank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Voor de berekening van de erfbelasting worden schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden, geacht krachtens erfrecht te zijn verkregen. Dus de belastingdienst telt in dat geval in beginsel de schenking op bij de nalatenschap.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder