Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

gedeelte erfenis mogen weggeven

17 maart 2017

Vraag nummer: 50119

over 2 mnd krijg ik een erfenis van 20.000euro( mijn moeder is overleden) ik wil graag de helft naar mijn zoon laten overmaken,hij kan het heel goed gebruiken,hij is zzper geworden,maar woont niet meer thuis,is dit mogelijk?i
ik heb nl een uitkering (bijstand) maar kan niet meer werken ivm chronische ziekte,maar heb ALTIJD gewerkt,ben nu 64jr,vriendelijke groet

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Altijd dient bij een schenking bezien te worden welke gevolgen dat heeft. Indien je in een jaar aan je kind meer dan ongeveer 5000 euro schenkt is dat meerdere belast met erfbelasting. Of de nalatenschap eventueel invloed heeft op de hoogte van uw uitkering, kunt u het beste (laten) navragen bij de uitkerende instantie.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder