Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Schenking op papier

6 februari 2004

Vraag nummer: 8485 (oude nummer: 3967)

Mijn ouders zijn momenteel 65 en 63 jaar. Er zijn 3 kinderen in het gezin, waarvan ik er een ben.

Nu hoor je vaak dat als ouders komen te overlijden dat de staat dan ontzettend veel van de erfenis opeist. Wat voor wegen kunnen er bewandelt worden om de erfenis (langzaam) over te laten gaan op de 3 kinderen met maximaal rendement?

Ik heb wel eens gehoord van maximale schenking ieder jaar van ouders aan kinderen, die dit dan weer terug lenen etc. etc.

Mijn ouders hopen nog lang te leven (en daar ziet het gelukkig ook wel naar uit). Er zijn geen scheidingen geweest in het gezin, niet bij de ouders en niet bij de kinderen. Een van de kinderen is niet getrouwd. Er zijn al 5 kleinkinderen. Alle 3 de kinderen zijn reeds in bezit van een koophuis.

Antwoord:

Geachte heer,

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Op vele wegen wordt op de één of andere manier wel tol geheven door de fiscus.

Vermogensplanning doe je vooral gedurende je leven. Een testament moet de mogelijkheden omvatten om bij overlijden een zo fiscaal gunstig mogelijke afwikkeling te kunnen bewerkstelligen.

Een van de mogelijkheden is de zogenoemde schenking op papier. Het van schenkingsrecht vrijgestelde bedrag wordt geschonken en direct weer teruggeleend. Op deze lening betalen de ouders rente aan de kinderen. Deze rente is onbelast inkomen voor de kinderen. Zij betalen wel 1,2% IB per jaar op de vordering. De rente moet wel daadwerkelijk worden voldaan, anders trapt de fiscus er niet in bij overlijden. De lening is namelijk een aftrekpost bij overlijden, maar alleen indien de rente is betaald.

Deze schenking op papier kan elk jaar maar bedenk dat er geen weg terug is. Ouders zullen levenslang de rente moeten betalen, anders is eigenlijk alles voor niets geweest en heeft het meer geld gekost dan dat het oplevert.

Laat u dus zeer uitgebreid informeren door uw notaris.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder