schenkingen


22 februari 2008

Vraag nummer: 11598  (oude nummer: 10372)

Als men om emotionele reden een erfrecht verwerpt, kunnen eerder gedane schenkingen door de erflater door de
overige erfgenamen teruggevorderd worden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich niet tenzij dat bij de schenking is bepaald, in een testament is opgenomen of via een beroep op de legitieme portie kan worden teruggehaald.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.