schenking aan achterneven


17 juni 2004

Vraag nummer: 8583  (oude nummer: 4422)

Ik ben nooit gehuwd geweest, geboren in 1936 en wil maandelijks, tot wederopzegging, EU 100 schenken aan de huidige en toekomstige kinderen van de kinderen van mijn broers en zusters (mijn achterneven en ┬ľnichten dus) alsmede aan door mij aan te wijzen derden (hierbij te denken aan de kinderen van een vrouw waarmee een broer van mij samenleeft).
Het aldus te vormen kapitaal dient apart te worden geadministreerd op naam van het betrokken kind. De ouders kunnen de vorm kiezen, bijvoorbeeld een spaarrekening of een beleggingsrekening op naam van het betrokken kind.
Deze moet mijn instemming hebben Voorwaarde: het opgebouwde tegoed wordt door het betrokken kind na het bereiken van de 18 jarige leeftijd aangewend voor studiedoeleinden.
Indien een kind niet kan of wil studeren kan het opgebouwde kapitaal na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar aangewend worden voor een ander doel dat beschouwd kan worden als een investering in de toekomst van het betrokken kind.
Bij voor-overlijden van het kind gaat het opgebouwde tegoed naar de erfgenamen

Gevraagd aan de notaris: advies over vorm en inhoud van een door de ouders (en het kind?) te tekenen contract. Voorkeur gaat uit naar een ondershands contract.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik vind het nogal wat. Misschien zitten er wel teveel verplichtingen, haken en ogen aan. Misschien moet u het wel veel eenvoudiger maken. Hoe dat moet, dat kunt u het beste overleggen met uw eigen notaris. In een persoonlijke gesprek kunnen dan namelijk veel beter alle hoofdzaken van de bijzaken onscheiden worden.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE