Mag een schenking op basis van een levenstestament?


11 juli 2017

Vraag nummer: 51290

Mijn broer doet de financien van mijn moeder. Zij heeft een levenstestament waarbij hij is aangewezen om haar financien te doen als zij dat niet meer kan. Dit na indicatie van een arts maar dat is nog niet geregeld voor zover ik weet. Hij doet nu geregeld schenkingen aan hemzelf maar ook aan zijn 3 kinderen. Alles binnen de regels van de belastingdienst. Deze schenkingen gaan wel allemaal naar zijn bankrekening, de kinderen zijn alle 3 minder jarig (15, 8 en 5) kan dit zo maar?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Doorgaans wordt in een levenstestament opgenomen of de volmachtgever het wil dat de gevolmachtigde ook schenkingen doet en zo ja onder welke omstandigheden. U zou het levenstestament daarop eens moeten naslaan. Of al sprake is van bevoegdheid op basis van het levenstestament, kan ik vanaf deze plaats niet beoordelen, maar indien er een voorwaarde is gesteld, moet doe wel zijn vervuld.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE