Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Kindsdeel uitbetalen

4 december 2005

Vraag nummer: 9771 (oude nummer: 6990)

Geachte Ontvanger,

Vorig jaar is mijn vader overleden, er was een testament op de langstlevende, mijn moeder wilt nu de kinderen hun kindsdeel alsnog nu uitbetalen.
Mijn vraag is: hoe zit dit belastingtechnisch? er is nl. al wel succesierecht afgedragen.
Hierover kan ik op internet eigenlijk niets vinden, of is het gewoon te simpel?
Mvrgr.

Antwoord:

Geachte heer,

Over het algemeen is dit geen probleem. Er zou mogelijk wegens afzien van het fictief vruchtgebruik als er een hele lage rente op de vordering zit, schenkingrecht verschuldigd kunnen zijn, maar die kans is wellicht niet zo groot.

Er is iig geen schenkingrecht verschuldigd wegens de voldoening sec.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder