Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenking voor echtscheiding

13 september 2003

Vraag nummer: 8019 (oude nummer: 3050)

Wanneer de echtscheidingspartner beweert dat er tijdens het huwelijk schenkingen zijn gebeurd, ook al zijn ze niet officieel; in hoeverre moet men daar achteraf dan rekening mee houden? De ene partner herinnert zich niets van de schenkingen, terwijl de partner -die de schenkingen kreeg- spreekt over verschillende schenkingen en daar zijn broer en zus laat voor ondertekenen dat ook zij de schenking kregen. De schenkingen die men zich wel herinnert zijn schenkingen op de gemeenschappelijke rekening.
Moeten trouwens schenkingen niet aangegeven worden bij de belastingen en hoeveel verliest men hierop? Is er een boete voorzien ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien partners zijn gehuwd in gemeenschap van goederen dan vallen schenkingen aan één van beiden in de gemeenschap en zijn dus voor de helft van de ander. Dat is anders indien bij een schenking is bepaald door de schenker dat de schenking privé blijft van betreffende begunstigde.

Uiteraard moet je als begiftigde aangifte doen bij de fiscus van de schenking. Dit is anders indien het geschonken bedrag is vrijgesteld van schenkingsbelasting. De hoogte van de balsting hangt af van de relatie tussen de schenker en de begiftigde en uiteraard de hoogte van de schenking.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder