schoonouders en schenking


29 januari 2007

Vraag nummer: 10818  (oude nummer: 8769)

Vorig jaar is mijn echtgenote overleden. Wij zijn in 2004 gehuwd in gemeenschap van goederen. Er is geen testament opgemaakt. Wij hebben 1 zoon van nu 1 jaar oud.
In 1999 hebben mijn schoonouders een bedrag aan mijn echtgenote geschonken voor de aankoop van haar huis. Zij hebben de schenking notarieel laten vastleggen waarin een aantal bepalingen zijn opgenomen dat een partner geen aanspraak op dit bedrag kan maken indien zij uit elkaar zouden gaan. Bij overlijden van mijn echtgenote is er niets bepaald. Nu wil mijn schoonvader dat ik de helft van de schenking van destijds, stort op een rekening ten behoeve van mijn zoon en de afschriften hiervan rechtstreeks aan mijn schoonvader worden gestuurd. Mijn vraag in deze is, in hoeverre kan mijn schoonvader dit afdwingen.

Antwoord:

Geachte heer,

Door de clausule blijft het bedrag buiten enige gemeenschap van goederen en dus eigendom van uw echtgenote. Bij haar overlijden valt dat voor 100% in haar nalatenschap. Omdat het bedrag wellicht in een huis is gestopt dat voor de helft uw eigendom is, zou zij een vordering op uw hebben.
Is er geen testament dan bepaalt de wet dat de langstlevende enig eigenaar wordt en het kind een vordering krijgt. Ook de eventuele vordering valt in de nalatenschap van uw echtgenote. Mij lijkt het dus sterk dat er iets valt op te eisen door uw schoonvader.

Ga voor de zekerheid even langs uw notaris om het schenkings-contract te laten bekijken.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE