Erfenis op andermans rekening geparkeerd


19 maart 2010

Vraag nummer: 13705  (oude nummer: 15498)

Geachte mevrouw/meneer,

Mijn broer, verantwoordelijk en gevolmachtigd voor de administratie van een bejaarde tante zonder kinderen en echtgenoot, heeft verspreid over enige jaren haar meeste geld gefaseerd overgeheveld naar een aparte rekening op zijn naam. Hij heeft namelijk in die tijd meerdere keren bij mijn tante in goede verstandhouding aangedrongen om aan te geven wat er met haar kapitaaltje van ongeveer € 16.000,- moest gebeuren (belastingvrije schenkingen, goede doelen, enz.). En dat zij dat het beste bij leven kon beslissen. Omdat zij daar maar geen antwoord op kon geven (zij heeft een hele lage ontwikkeling en snapt het successieverhaal gewoon niet) en er niet meer op terugkomt, heeft hij eigenhandig besloten om het geld naar zijn eigen rekening over te zetten. Dit om de destijds enorme successiebelasting te voorkomen voor neven en nichten. Momenteel bedraagt dit 30%.

De saldi op de bestaande rekeningen van mijn tante zijn nu opvallend laag. Echter andere erfgenamen dan mij (er is wel een testament opgemaakt) weten dit verhaal niet. Op zich is er onderling tussen de erfgenamen een prima verstandhouding en verwacht ik geen enkel probleem over de afwikkeling volgens haar wil in het testament. Maar is het op zich toch mogelijk dat er vervelende juridische problemen ontstaan door zijn handelen over de afgelopen jaren, bijvoorbeeld vanuit de belastingdienst, zodat we uiteindelijk juist minder erven?

Antwoord:

Geachte heer,

Schenkingen zijn in beginsel belast, dus zou er ook aangifte gedaan moeten zijn en zou er dus wat dat betreft geen probleem moeten zijn. Resteert uiteraard of het echt de wens was die schenkingen te doen. Dat is uiteraard van afstand niet/moeilijk vast te stellen.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE