schenking met uitsluiting van partner bij overlijden begiftigde


11 maart 2013

Vraag nummer: 33875

Mijn moeder wil middels een akte de kinderen een schenking doen maar de partners uitsluiten. Heeft de partner alsnog recht op die schenking als de begiftigde eerder overlijdt dan de partner?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien er een schenking is gedaan, dan behoort de schenking tot het vermogen van de begiftigde en komt bij diens overlijden ten goede aan diens erfgenamen. De beroemde anti-aangetrouwden clausule geldt in die zin m.n. indien het huwelijk van de begiftigde eindigt door echtscheiding en er sprake was van gemeenschap van goederen. Bij overlijden is het m.n. een fiscale kwestie. Wil de schenker zorgen dat ook bij overlijden van de begiftigde het niet naar diens partner gaat, dan is de zogenoemde tweetraps-schenking de aangewezen weg. Vraag de notaris daarnaar.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE