Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

schenking

22 april 2010

Vraag nummer: 13760 (oude nummer: 15664)

Tijdens zijn leven heeft mijn vader kinderen uit 2de huwelijk 3 kinderen een schenking gedaan van ieder 40.000 euro om hun studie te betalen hoezit dat in verdeling van erfenis?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Tenzij is bepaald (bij de schenking of in een testament) dat de schenking moet worden ingebracht in de nalatenschap, dan hoeft dat dus niet en is het daarmee als het ware afgerond. Hooguit zou nog via de legitieme aanspraak na overlijden schenkingen kunnen worden 'teruggehaald' maar die kans is wellicht niet zo groot.
Voorts is een schenking vanwege studie misschien geen schenking maar voldoening aan een verplichting. Dat kan ik zo niet beoordelen. U zou nog langs uw notaris kunnen gaan voor nader advies.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder