Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

terugvorderen schenking

10 september 2004

Vraag nummer: 8644 (oude nummer: 4634)

Wat is de minimum termijn tiussen een schenking van ouder aan kinderen en bijv opname in een bejaarden- of verzorgingshuis, zonder dat het recht op terugvordering bestaat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw Groeneweg,

Ik ben erg slecht op de hoogte van de wet op de bejaarden- oorden. Ik weet heel eerlijk gezegd ook niet of de schenking eigenlijk wel kan worden aangetast/teruggehaal door het tehuis. Vroeger was dat wel zo doordat er een vermogenstoets was (interen op het vermogen). De vermogenstoest te vervallen, maar mij is niet bekend of op grond van een andere regeling schenkingen kunnen worden teruggehaald of er gekort wordt op bijstand. Ik zou als ik u was bij betreffend tehuis navraag doen.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder