Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Origineel verlof tot cremeren/begraven


5 juni 2019

Vraag nummer: 58029

Geachte heer Van der Putten,

De gemeente waar ik werk is bezig met het digitaliseren van de overlijdensaangiften. Nu hoor ik van andere gemeenten dat het verlof tot begraven/cremeren wordt gemaild naar de begraafplaats of het crematorium.
Ik vraag me af of dit ├╝berhaupt mag. Moet het niet altijd het originele verlof zijn? Ik zie ook meerdere reacties van u dat u vindt dat er nooit begraven of gecremeerd mag worden aan de hand van een fotokopie of fax, maar mag dit ook daadwerkelijk niet, of vindt u het niet verstandig? Ik kan het helaas niet vinden in de wet dat het echt het originele verlof aanwezig moet zijn bij het begraven of cremeren.

Alvast bedankt voor uw reactie!

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Artikel 11 van de Wet op de lijkbezorging luidt: "Geen begraving of crematie van een lijk geschiedt zonder schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat kosteloos wordt afgegeven."

U merkt op dat de wet niet duidelijk is of het originele verlof aanwezig moet zijn bij het begraven of cremeren.
Maar dat lijkt mij wel duidelijk. Er staat niet in de wet "Geen begraving of crematie van een lijk geschiedt zonder schriftelijk verlof of een kopie van dat verlof".

Er staat ook niet in de wet dat ook een nep-ambtenaar van de burgerlijke stand een scan van een verlof mag sturen aan de hand van een nagetekende verklaring van overlijden van een vervanger van een fake-arts.
Als in de wet iets wordt genoemd, gaat het uiteraard om de originelen.

In het geval van de verloven tot begraven of cremeren heeft de minister van BInnenlandse Zaken in een brief van 20 mei 2016 aan de BGNU geschreven dat er geen wettelijke belemmeringen in de Wet op de lijkbezorging staan die een digitaal verlof in de weg staan. Maar dat is geredeneerd vanuit de kant van het verstrekken van een digitaal verlof. De vraag is ook of begraafplaatsen en crematoria digitale verloven moeten accepteren. Mijns inziens niet, als ze niet willen.

Het digitale verlof bespaart de persoon die aangifte van overlijden doet en het verlof wil vragen, een persoonlijke gang naar het gemeentehuis. Dat is mooi.
Maar aan de andere kant levert het wel extra werk op. Dat is niet mooi.
Medewerkers op begraafplaatsen hebben gewoonlijk op het terrein geen computerapparatuur. Op merendeel van de begraafplaatsen staan geen gebouwen. Hoe krijgen de personen die het verlof nodig hebben, dat dan in handen? Als die digitale verloven gemaild worden naar gemeentehuizen, hebben de medewerkers van begraafplaatsen die niet, want die werken gewoonlijk niet op gemeentehuizen. Bij kerkelijke begraafplaatsen is er vaak een taakverdeling tussen bestuursleden, beheerder en grafdelver, waarbij berichten van de een niet automatisch terecht komen bij de ander. Het gemak voor de uitvaartondernemer levert in dit geval vaak ongemak voor de andere partij op, waar vaak meerdere mensen bij betrokken zijn.

Het digitale verlof is (nu) niets anders dan een scan van een papieren verlof. Waarom kan men dat papieren verlof niet opsturen?

Bij crematoria bevinden zich de administratie en de beheerder zich gewoonlijk onder 1 dak. Daar kan het mailen van stukken handig zijn. Maar bij begraafplaatsen zijn de locaties van het gemeentehuis, de gemeentewerf/Openbare Werken en de lokatie van de begraafplaats vaak 3 verschillende plekken. Daar is men niet ingericht op het doorsturen van mail naar de voorloper of grafdelver. Moeten die nu iPads e.d. krijgen opdat zij digitale bestanden kunnen ontvangen?

Op dit moment is er geen sluitende regeling dat een digitaal verlof slechts eenmalig gebruikt kan worden. Dat werkt misbruik in de hand. Ik ben benieuwd wanneer dat voor het eerst aan het licht zal komen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE