Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vermelde gegevens op Verlof tot begraven of cremeren


14 april 2010

Vraag nummer: 7522  (oude nummer: 15648)

Staat er ergens omschreven wat er op een verlof tot begr./ crem. behoort te staan? Is dit ergens na te zien? Zijn de gegevens wanneer vermeld op verlof leidend, bv. in het geval dat er een tijd op een verlof wordt vermeld, of is alleen de vermelde datum van belang?

Antwoord:

Geachte heer,

In artikel 11 Wet op de lijkbezorging staat: "Geen begraving of crematie van een lijk geschiedt zonder schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat kosteloos wordt afgegeven. Het formulier voor dit verlof wordt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld."
De ministeriele regeling met dit formulier is opgenomen in het Thematisch Handboek Lijkbezorging, dat u vast ook wel in huis (kantoor) hebt.

Ik heb de tekst van het besluit tot 'Vaststelling model-formulieren verlof tot begraving/verbranding en ontleding van een lijk' een paar jaar geleden ook in deze adviesrubriek geplaatst. En wel in vraag 9300, opgenomen in de subrubriek 'Vaststellen dood / akte / verlof' van de rubriek 'Overige onderwerpen'.

De datum (of tijd) van begraven of cremeren is eigenlijk niet echt van belang. Daarom staat het ook niet op het (model van het) verlof.
Men mag formeel alleen de 6e dag na die van het overlijden van het verlof gebruik maken. Maar als dat om de een of andere reden niet kan (stel er blijkt plotseling een defect aan een oven van het crematorium; pas een dag later wordt het gerepareerd), dan hoeft men geen nieuw verlof of een verlof tot uitstel te vragen. Het oude verlof blijft geldig en kan men nog gebruiken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE